Lasteaed ja kool

Diabeeti põdeva lapse hakkamasaamisel on oluline roll teda ümbritsevate täiskasvanute teadlikkusel ja suutlikkusel last aidata ja toetada. Lasteaia- ja koolilaps, kes viibib olulise osa oma päevast haridusasutuses, vajab sealse personali tuge diabeedi haldusel, et tagada diabeedi hea kontroll. Kuna laste haigestumine suureneb, siis on peagi kõik Eesti haridusased puutunud kokku diabeeti põdeva lapsega. Hetkel puudub ühtne lähenemine haridusasutuste rollile diabeeti põdevate laste toetamiseks, mistõttu esineb nende laste ebavõrdset kohtlemist.

Lapsevanemal on võimalik tellida oma lapse kooli või lasteaeda diabeediõe nõustamisteenus, mille eesmärk on on tagada esimest tüüpi diabeeti põdevate laste toimetulek lasteaias ja koolis. Diabeediõe-poolse koolitamise, nõustamise ja juhendamisega tõstetakse  haridusasutuste personali teadlikkust diabeedist, arendatakse oskusi diabeediga lapse toimetuleku toetamiseks ning aidatakse luua toetavat keskkonda, et seeläbi tagada diabeeti põdevate laste turvalisus ja diabeedi hea kontroll haridusasutustes.

Teenus on lapsevanema ja kooli/lasteaia jaoks tasuta. Seda on võimalik oma lapse jaoks tellida lapse endokrinoloogi kaudu või pöördudes otse ELDÜsse (info@lastediabeet.ee).