Juhendmaterjalid

Kui diabeeti põdev laps kooli või lasteaeda läheb, siis on perel võimalik tellida oma lapse endokrinoloogi käest lapse õpetajatele ja kasvatajatele diabeedi-alane koolitus. Koolitus on tasuta ning seda viib läbi õde, kes tuleb kooli või lasteaeda kohale vajadusel kuni 3 korda. Lapsevanem peaks samuti koolitusel kohal olema, kuna see koolitus keskendub konkreetse lapse ravijuhistele ning tema vajadustele. Peale koolitust jääb lapsevanema kohustuseks igapäevane suhtlus kooli või lasteaiaga lapse diabeeti puudutavates küsimustes.

Kogu protsess algab sellest, et lapse pere täidab koos diabeediravi meeskonnaga „Diabeediravi juhised“, kus on kirjeldatud vajalikud tegevused diabeedi haldamiseks lasteaia- või koolipäeva jooksul. Koolituse käigus saab lasteaia või kooli personal teadmised ja oskused, et järgida „Diabeediravi juhistes“ toodut ning omalt poolt toetada diabeediga lapse head toimetulekut. Diabeediravi juhised haridusasutusele

Haridusasutuse personalile mõeldud koolitus on jaotatud kolmeks tasemeks, millega kaasnevad ka õppematerjalid:

  • Kõigile asutuse töötajatele: 1. taseme juhend 1. taseme juhistega ei kaasne koolitust,  infolehe võib panna üles õpetajate toas, personali koosolekutel jne.
  • Lapsega otseselt kokku puutuvatele töötajatele: 1. taseme juhend + 2. taseme juhend, millega kaasneb ka koolitus.
  • Tugiisikutele: 1. taseme juhend + 2. taseme juhend + 3. taseme juhend
  • Kasvatajatele ja õpetajatele mõeldud infovihik Mis on diabeet?
  • Piltidega infoleht toiduainetest, mis sisaldavad ja ei sisalda süsivesikuid: Süsivesikud

Lapse rühma- või klassikaaslastele diabeedi selgitamiseks on loodud 2 multifilmi (eesti keeles):

Koolitaja kohtub ka haridusasutuse toitlustajaga, vaadatakse üle menüü ning süsivesikute arvestamine. Vastavalt sotsiaalministri määrusele  Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis peab iga serveeritud toidu kohta olema arvestatud põhitoitainete (rasvad, valgud, süsivesikud) kogus ning see peab olema kättesaadav toidu valmistamise ja jaotamise kohas. Ehk siis – söökla peab olema võimeline iga päeva kohta väljastama menüü koos toiduportsude süsivesikute arvestusega. Seda kontrollib kõigis koolides ja lasteadades Terviseamet. Kui mõni kool või lasteaed seda nõuet ei täida, tasub lapsevanemal ühe võimalusena Terviseametiga ühendust võtta.

Haridusasutuse personalile mõeldud juhendmaterjalid on saadaval ka vene keeles:

Краткие сведения о диабете и первой помощи

Инструктивный материал II уровня

Инструктивный материал III уровня