Tegevuse eetilised põhimõtted

ELDÜ järgib oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksi põhimõtteid, mis sätestab vabaühenduste väärika tegutsemise põhimõtted, mille järgimine tõstab ühenduste ja mittetulundussektori usaldusväärsust ühiskonnas.

Eetikakoodeksi põhimõtted on avaldatud EMSL kodulehel: http://www.ngo.ee/eetikakoodeks