Liitu ELDÜga

ELDÜ liikmetel on õigus osaleda hääleõigusega üldkoosolekul, saada ühingu juhatuselt teavet ühingu tegevuse kohta.

Vastavalt meie põhikirjale on ühingu liikmelisus seotud:

–          ühekordse sisseastumistasu (7 €) ja

–          regulaarse liikmemaksuga (7 € kalendriaastas).

ELDÜ kasutab liikmemaksutulu ürituste läbiviimiseks ja majanduskude katmiseks, sh kodulehe haldus, raamatupidamisteenus, kontoritarbed jm.

Liikmemaksu on liige kohustatud tasuma üks korda aastas. Tasusid ootame MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing arvelduskontole nr EE972200221047225180.

Liikmeks astumiseks palume Sul ära täita järgnev ankeet. ELDÜ tagab isikuandmete igakülgse kaitse.

  1. (kohustuslik)
  2. (töötav e-posti aadress)
  3. (kohustuslik)