2013 annetuste kasutamine

2013.a. jooksul laekus ELDÜle annetustena kokku 9395 eurot, millest CWT Estonia ja Rödl & Partner kampaaniate tulemusel koguti 6500 eurot ja kahe sünnipäevalapse „kingi asemel annetus“ initsiatiivi käigus üle 2200 euro. Kogutud raha abil on ELDÜ saanud toetada 6 insuliinipumba ostu, 8 saatjakomplekti ostu ning testribade, sensorite ja kanüülidega aidata Tartu ja Tallinna lastehaiglate patsiente.

ELDÜ tänab kõigi annetustest abi saanud laste nimel ettevõtteid ja eraisikuid, kes meid on toetanud!