2014 annetuste kasutamine

2014.a. jooksul laekus ELDÜle annetustena kokku 11 139 eurot. Kogutud raha abil on ELDÜ saanud toetada 6 insuliinipumba ostu, 2 saatjakomplekti ostu ning 700 kanüüli ja reservuaariga aidata neid pumbaravil noori, kellel vanuse tõttu Haigekassa enam tarvikuid ei kompenseeri.