2015 annetuste kasutamine

2015.a. jooksul laekus ELDÜle annetustena kokku 24 051 eurot (2014: 11 139 eurot). Sellest summast 10 715 euro ulatuses on ELDÜ saanud toetada 11 insuliinipumba ja saatjakomplekti ostu ning pumbatarvikutega aidata neid pumbaravil noori, kellel vanuse tõttu Haigekassa enam tarvikuid ei kompenseeri. Kuna suur osa annetustest laekus meile detsembrikuus, siis jätkub annetuste arvelt patsientide toetamine ka 2016.a. alguses.