Elukvaliteedi uuring 2010

Et saada täpset ülevaadet, milline on Eestis perede hakkamasaamine 1. tüübi diabeediga, viis ELDÜ 2010.a. veebruaris ja märtsis läbi diabeedihaigete laste ja noorte ja nende perede tervise ja elukvaliteedi uuringu, seda Avatud Eesti Fondi vahendatud Vabaühenduste Fondi toel.

Metoodikana kasutasime SA Tallinna Lastehaigla loal rahvusvahelist tervise-ja elukvaliteedi uuringu PedsQL diabeedi moodulit, mida täiendasime ELDÜ küsimustega. Meie sihtrühmaks oli 100 last/noort koos vanematega. 73 last ja noort vanuses 7-19 eluaastat vastasid spetsiaalsele laste/noorte küsimustikule, mis hõlmas kokku 78 väidet ja küsimust. 115 kuni 19.a. laste vanemat vastasid lapsevanemate pisut põhjalikumale küsimustikule, kus 12 lehel oli kokku 145 küsimust.

Arvame, et suurepärane osavõtuprotsent, kus vastused tulid 120 perest, tuleneb vajadusest oma eluolust rääkida. Uuring hõlmab 24{69a294627b5938a91bd08ea63bf780ef3a2d5e304b75a9189f30f4f6b0f98941} kogu Eesti laste-ja noortega diabeediperedest. Seega julgeme täna väita, et teame üsna täpselt, kuidas pered, kus kasvamas 1.tüüpi diabeediga laps, Eestis hakkama saavad.

Uuringu kokkuvõttega on võimalik tutuvuda siin. Samal teemal ilmunud artikkel Tallinna Puuetega Inimeste Koja infolehes Kojaline, ajakirjas Diabetes, ajalehes Meditsiiniuudised ja Tervis.