2010: Diabeediga on vaja tegeleda. Täna!

5.novembril 2010 toimus II laste ja noorte diabeedile pühendatud konverents “Diabeediga on vaja tegeleda. Täna!”

2010.aasta  Maailma Diabeedipäeva teemaks oli “Let´s take control of Diabetes. Now”. Korraldasime selle raames konverentsi, kus rääkisime diabeedilaste tänastest olukorrast ja lähituleviku vajadustest.  

Konverentsi avas sotsiaalminister Hanno Pevkur.  

Riiklikest sotsiaalabi võimalustest diabeediga lapsele rääkis konverentsil Tallinna Lastehaigla sotsiaaltöötaja Marika Vatman.  Marika Vatman 5.11.2010

Hariduslike erivajadustega õpilaste hakkamasaamisest haridussüsteemis rääkis Haridus-ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna arendustalituse juhataja Tiina Kivirand. Ettekanne.

Soome Diabeediliidu sotsiaal-ja tervishoiupoliitika asjatundja Riitta Koivuneva rääkis Soome Diabeediliidu tööst laste ja noorte õiguste ja võimaluste kaitsmisel – milline on täna Soome diabeetikust lapse elu. Riitta Koivuneva 5.11.2010

Tampere Diabeediühingu juht Pia Nykänen rääkis diabeedilapse turvalise argipäeva mudelist lasteaias ja koolis. Pia Nykänen 05.11.2010

Soomes, Espoo Tapiolan tervisekeskuses töötav Eesti rahvusest diabeediõde Tiiu Aug tegi ettekande ravitarvikute kättesaadavusest Soomes ja seda mh 10.a. kestnud Dehko projekti analüüsidele toetudes: kui palju kordi odavam on ennetada diabeedi tüsistusi vs neid ravida tagantjärgi. Ehk siis teemal, kui palju tarvikuid on ikkagi vaja diabeetikule diabeedi heaks kompensatsiooniks. Ettekanne.

Peale ettekandeid toimus ümarlaud, kus arutasime, kuhu Eesti diabeedipoliitikas on vaja lähiajal jõuda, et laste tervis oleks hoitud ja kaitstud pikaks ajaks.  

Konverentsi lõpetas Helin-Mari Arderi Trio prantsuskeelse kavaga. Kontserdiga koguti annetusi Memme Musi lasteaia diabeedilaste spordi-ja huvitegevuse toetamiseks.

Konverentsi ja projekti „Parem elukvaliteet ja võrdsemad võimalused diabeedihaigetele lastele ning noortele“ toetab Vabaühenduste fond, mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein Avatud Eesti Fondi vahendusel