Tagasiside

ELDÜ palub kõigil laagris osalejatel täita see lühike tagasiside küsimustik. Igast Teie kommentaarist on meil tulevasi laagreid planeerides midagi õppida.