KÜSK: Sotsiaalse ettevõtluse äriplaani elluviimine

ELDÜ viib 1.04.2012-30.04.2013 ellu projekti “„Parem elukvaliteet diabeetikutele”, mille eesmärk on lapsdiabeetikute ja nende perede elukvaliteedi tõstmine ja võrdsemate võimaluste loomine läbi sotsiaalsete teenuste pakkumise.

Projekti käigus pakutavad pereteenused põhinevad teiste riikide parimatel praktikatel, lapsdiabeetikute perede vajadustel ning hõlmavad diabeedi haldust ja kontrolli toetavate nõustamiste, koolituste ning lapsehoiu pakkumist. Kavas on korraldada suvine lastelaager, pakkuda koolitusi insuliinipumba ning sensorikasutajatele ja töötada välja ning pakkuda pere- ja rühmanõustamisi diabeediga seonduvates valdkondades.

Projekti käigus paraneb ühingu organisatsiooniline võimekus, kaasatakse uusi liikmeid ning moodustatakse jätkusuutlik koostöövõrgustik. Äriplaani elluviimise käigus pakutavate pereteenuste abil parandatakse diabeetikute ravitulemusi, vähendatakse diabeedilaste sotsiaalset tõrjutust ja parandatekse nende perede elukvaliteeti ning tõstetakse ühiskonna teadlikkust diabeetikute vajadustest.

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital summas 20 000 eurot.

Projekti elluviimise käigus on tänaseks toimunud:

11.juunil 2012 toimus Tallinnas perede vestlusring teemal diabeedilaste toimetulek ja mured Tallinna lasteaedades ja koolides. Tallinna linnavalitsus ootab ELDÜlt diabeediga laste lasteaia ja kooliga seotud probleemide kaardistamist, et haridusosakond saaks aimu probleemide ulatusest ning alustada nende lahendamist. Probleemide kaardistamisega jätkatakse 2012/2013 õppeaastal.

14.07.2012 toimus Olustveres perede vestlusring diabeediga laste lasteaia- ja koolimuredest. Läbiviidud kooli- ja lasteaiateemaliste vestlusringidest saadud infot kasutab ELDÜ diabeediõdede tugiteenuse projekti arendamisel.

9-14.juulil 2012 toimus Viljandimaal Olustveres ELDÜ suvelaager diabeediga lastele vanuses 6-17 eluaastat. Laagri kohta saab täpsemalt lugeda siit.

Projekti raames töötati välja koolitusmaterjalid insuliinipumba ja glükoosisensori kasutajatele. Lisaks sellele pakuti toitlustuskoolitust. Koolitused on toimunud järgmiselt:

24.11.2012 Tallinnas pumbakoolitus, osales 9 inimest,

15.12.2012 Tallinnas sensorikoolitus,13 osalejat,

15.12.2012 Tartus pumbakoolitus, 4 osalejat,

09.02.2013 Tallinnas pumbakoolitus, 7 osalejat,

09.03.2013 Tallinnas sensorikoolitus, 2 osalejat,

09.03.2013 Tartus sensorikoolitus, 6 osalejat,

29.03.2013 Tallinnas pumbakoolitus, 6 osalejat,

30.03.2013 Tallinnas sensorikoolitus, 5 osalejat,

13.04.2013 Olustveres toitlustuskoolitus, 14 osalejat.

Läbi viidi 5-osaline nõustamisprogramm (14.02.2013-11.04.2013), mis koosnes viiest teemast:

1. Käitumise aken

2. Aktiivne kuulamine

3. Minasõnumid ja käiguvahetus

4. Võitja-võitja konfliktilahendus

5. Rollid peres

5. mail 2013 toimus pumbalaste perepäeva raames ka arendusseminar, kus anti ülevaade projekti käigust, väljatöötatud ja pakutud teenustest ning sihgrupi tagasisidest.

2013.a. jätkatakse projekti käigus väljatöötatud teenuste osutamisega:

8.-13.07.2013 toimub Olustveres laste suvelaager; Sügisel jätkatakse insuliinipumba-, sensori- ja toitlustuskoolitustega. Huvilised võivad oma osalemissoovist ELDÜ meiliaadressile lastediabeet@gmail.com teada anda.

9-14.juulil 2012 toimus Viljandimaal Olustveres ELDÜ suvelaager diabeediga lastele vanuses 6-17 eluaastat. Laagri kohta saab täpsemalt lugeda siit.

Novembris ja detsembris 2012 toimusid esimesed insuliinipumba ja sensori koolitused Tallinnas ja Tartus, lisainfo siit.