Vabaühenduste Fond

2010.a. oli ELDÜ peamiseks tegevuseks Vabaühenduste Fondi kaudu Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismide rahastuse (25,5 tuh EUR) saanud projekti läbiviimine. Projekti käigus:

–          Viidi läbi diabeedihaigete laste ja nende perede elukvaliteedi uuring;

–          Uuringu tulemustest lähtudes koostati pöördumine Sotsiaalministeeriumi ning Haigekassa poole diabeetikute olukorra parandamiseks;

–          Augustis toimus perelaager lastele ja nende vanematele, kus osales 61 last ja 62 täiskasvanut.

–           Üle Eesti viidi läbi 18 koolitust 300-le õpetajale „Diabeedihaige lapse toimetulek Sinu lasteaias ja koolis“.

–          Novembris toimus rahvusvaheline konverents „Diabeediga on vaja tegeleda. Täna!“, kus osalesid nii Sotsiaalministeeriumi, Eesti Haigekassa, Haridus-ja teadusministeeriumi esindajad kui ka külalised Soome Diabeediliidust.

–         Loodud on uus koduleht www.lastediabeet.ee ja foorum, kus muuhulgas saab küsida nõu ka arstilt, diabeediõelt ja sotsiaaltöötajalt. Eraldi teemadering on avatud noortele omavaheliseks suhtlemiseks. Kasutage julgelt seda võimalust!