Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing registreeriti 9. septembril 2009. a

Eesti diabeedihaigete laste ja noorte ja nende perede õiguste ja vajaduste kaitseks loodud ELDÜ on veel väga noor, kuid ambitsioonikas