Rehabilitatsioon

Rehabilitatsioon ELDÜs

1. tüüpi diabeet on haigus, mille igapäevane kontrolli all hoidmine nõuab teadmisi ja oskusi.

Kuni 16aastasel lapsel, kellele on määratud puue, on õigus taotleda riigi rahastatavat sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust. Teenuse eesmärk on aidata perel ja lasteaia- ning koolipersonalil  lapse diabeediga võimalikult hästi toime tulema, et lapse elukvaliteeti hoida ja parandada.

Üle 16aastasel vähenenud töövõimega isikul (kes õpib, töötab või on töötu) on võimalik kasutada tööalase rehabilitatsiooni teenuseid. Tööalane rehabilitatsioon on isiku tööeluks ettevalmistamiseks, tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks osutatav tööturuteenus.