Sotsiaalne rehabilitatsioon

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus (edaspidi rehabilitatsiooniteenus) hõlmab teenuse vajaduse kindlaksmääramisel koostatud tegevuskavas, rehabilitatsiooniplaanis või -programmis toodud tegevusi, mille eesmärk on parandada lapse kohanemist haigusega, toetada tema toimetulekut, soodustada haridusasutuses õppimist ning suurendada kaasatust ühiskonda, andes diabeediteadmisi nii lapse perele, teistele lähedastele kui ka lapsega lasteaias ja/või koolis tegelevatele inimestele. 

Rehabilitatsiooniteenuse planeerimise käigus hinnatakse lapse ja pere toimetulekut ja kõrvalabi vajadust. Diabeediga lapsele ja tema perele soovitatakse personaalseid, vajaduspõhiseid ja pere individuaalsust arvestavaid teenuseid. Olulisel kohal on nõustamine, et parandada edasist toimetulekut, mille pikem eesmärk on hoida korras nii lapse kui ka tema pereliikmete vaimne ja füüsiline tervis. Lisaks antakse vajadusel nõu, kuidas valida ja kasutada meditsiiniseadmeid ja abivahendeid, õpetatakse süsivesikute arvestamist, toiduvalmistamist ja toimetulekut aktiivse füüsilise tegevuse korral.

Meie ühingu spetsiifikast lähtudes ootame rehabilitatsiooniteenusele eelkõige 1. tüüpi diabeeti põdevaid lapsi ja noori koos oma perega ja koos tugivõrgustiku liikmetega (vanavanemad ja teised olulised lähedased), et tagada diabeeti põdeva lapse lähedastele võimalikult hea toimetulek.

Rehabilitatsiooniplaane koostame ja rehabilitatsiooniteenuseid osutame nii eesti kui vene keeles. Meie rehabilitatsioonimeeskonda kuuluvad sotsiaaltöötaja, eripedagoog, psühholoog, füsioterapeut, õde, arst ja kogemusnõustaja.

Kellele on ELDÜ teenused suunatud?

  • Puudega lastele ja noortele, kes põevad 1. tüüpi diabeeti.

Mida rehabilitatsiooniteenuse raames tehakse?

  • Koostatakse isiklik rehabilitatsiooniplaan (lastele kehtivusega kuni 3 aastat).
  • Osutatakse rehabilitatsiooniplaanis märgitud teenuseid (2 aasta jooksul).
  • Juhendatakse, kuidas rehabilitatsiooniplaanis kirjeldatud tegevusi ellu viia.
  • Vajadusel viiakse läbi vahehindamisi.
  • Hinnatakse rehabilitatsiooniprotsessi tulemuslikkust.

Kuidas teenusele tulla, kuidas suunamiskirja taotleda?
Rehabilitatsiooniteenust vahendab Sotsiaalkindlustusamet.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse taotlust ei pea esitama:
• puude tuvastamise ja puude raskusastme määramise taotleja esmakordsel taotlemisel (saab teenust puude ekspertiisi taotluse alusel) – selleks on vaja algatada puude taotlemise protsess, juhendid siin: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/puude-raskusastme-ja-lisakulude-tuvastamine-3/

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse taotluse peab esitama:

• kui puue on tuvastatud ja reh.plaan on olemas, aga olete teenusel teise reh.teenuse pakkuja juures (alustage praeguse reh. teenuse pakkuja informeerimisest reh. teenuse osutaja vahetamiseks) või kui ei ole seni reh.teenusele asunud, suunamiskirja saamiseks.

Teenuse taotlemiseks on mitu võimalust, lihtsaim on elektrooniline pöördumine läbi Sotsiaalindlustusameti e-teenuste. Taotluse saab esitada inimene ise või tema seaduslik esindaja.

Sotsiaalkindlustusameti e-teenuste link: https://www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/tervis_ja_tervisekaitse/rehabilitatsiooniteenuse_taotlemine

Lingi kaudu jõuate riigiportaali Eesti.ee, (liikuge teksti lõppu, „Sisene“ juurde). ID kaardi või mobiil-ID-ga sisse logides liikuge taas lehel allapoole, kuni ankeedini. Seal saategi esitada taotluse. Muutes „Taotleja“ andmete lahtist „Taotlen teenust“ „iseendale“-> lapse nime vastu, esitate taotluse lapse eest.

Reh.teenuse osutaja valimiseks kirjutage oma soov „Lisainfosse“ – nt: Soovin minna lapsega reh. teenusele MTÜ-sse Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing, kes osutab reh. teenust 1.tüüpi diabeeti põdevatele lastele. Lapsel on olemas kehtiv reh. plaan ja puue.

NB: kui teil ei õnnestu läbi Eesti.ee taotlemine, palun võtke ühendust kas ELDÜ või Sotsiaalkindlustusametiga, aitame ja juhendame.

Kui elektroonilne pöördumine ei ole võimalik, tuleb pöörduda oma elukohajärgsesse Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse (kontaktid: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/klienditeenindused või infotelefon 16106 (lühinumber ainult Eestist helistades) või +372 612 1360 tööpäeviti kella 9.00–17.00. Iga kuu viimasel reedel kella 9.00–13.00.

Teenuse saamiseks tuleb esitada taotlus, mille vormi saab kõikidest klienditeenindustest, samuti Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt

http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/kuidas-rehabilitatsiooniteenuseid-taotleda/

http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/rehabilitatsiooniteenus/

Sotsiaalkindlustusamet langetab otsuse teenusele suunamise või mittesuunamise kohta 10 päeva jooksul.

MTÜsse Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing (ELDÜ) teenusele tulemiseks palume võtta ühendust teenuse koordinaator Kristi Peegliga.
Tel: 511 6492 vastab tööpäeviti kell 10.00-16.00.
E-post: reh@lastediabeet.ee

Rehabilitatsiooniteenuse järjekorda registreerime suunamiskirja numbri alusel.

Meie rehabilitatsiooniteenuse osutamise tegevusloa nr SRT000180.
Täiendav info: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/rehabilitatsiooniteenus-5/