Rehabilitatsiooni-teenuste mõju

Soovime kõigilt meie rehabilitatsiooniteenusel osalenutelt veidi infot, et hinnata meie teenuste vajalikkust ja mõju. Kuna diabeedi kontrolli puhul on üheks oluliseks näitajaks HbA1C ehk keskmine veresuhkur, siis palume seda infot Teie lapse kohta. Ankeet on anonüümne ja kasutame saadud andmeid meie töö mõju hindamiseks.

Rehabilitatsiooniteenuse mõju