Tööalane rehabilitatsioon

Tööalane rehabilitatsioon on isiku tööeluks ettevalmistamiseks, tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks osutatav tööturuteenus.

ELDÜ poolt pakutava tööalase rehabilitatsiooni sihtrühm on vähenenud töövõimega isik, kes:

 • põeb 1. tüüpi diabeeti;
 • on vanuses 16 eluaastat kuni vanaduspensioniiga;
 • on töötav isik
 • on arvele võetud töötuna või
 • omandab põhi-, üldkesk-, kutse- või kõrgharidust.

1.tüüpi diabeeti põdeval inimesel võib tööalast rehabilitatsiooni vaja olla näiteks selleks, et õppida kasutama abivahendeid, lahendada psühholoogilisi probleeme, leida motivatsiooni ja suurendada enesekindlust ja õppida haigusega igapäevaselt toime tulema.

Tööalase rehabilitatsiooni tegevused toimuvad teie vajadustest lähtuvalt kas individuaalselt või grupis.

Tööalase rehabilitatsiooni toel klient:

 • jätkab töötamist sama tööandja juures samal või teisel töökohal;
 • asub tegutsema ettevõtjana või jätkab tegutsemist ettevõtjana;
 • on valmis tööd otsima ja osalema teistel tööle saamist toetavatel tööturuteenustel;
 • jätkab õppimist ja on valmis õpingute järel tööle asuma.

Tööalase rehabilitatsiooni vajaduse hindamine:

Tööalase rehabilitatsiooni teenuse vajadust hindab töötukassa spetsialiseerunud juhtumikorraldaja. Tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamine on põhjendatud kui:

 • tegevusvõime on puude või terviseseisundi tõttu piiratud mitmes valdkonnas;
 • kliendi töölesaamise takistusi ei ole võimalik ületada teiste, üksikute tööturuteenuste, KOV sotsiaalteenuste või tervishoiuteenuste osutamisega.

Kuidas tööalase rehabilitatsiooni teenus toimub?

 • Töötukassa juhtumikorraldaja hindab teie teenusevajadust;
 • Lepite juhtumikorraldajaga kokku rehabilitatsiooni eesmärgi;
 • Valite enda jaoks sobiva rehabilitatsiooniasutuse;
 • Lepite kokku kohtumise teenuseosutajaga tegevuskava koostamiseks või rehabilitatsiooniprogrammis osalemiseks;
 • Töötukassa kinnitab tegevuskava;
 • Alustate rehabilitatsiooniteenusel osalemist.

Üldjuhul kestab teenus kuni ühe aasta ning töötukassa saab teie tööalase rehabilitatsiooni eest tasuda kuni 1800 eurot.

Lisainfot leiab Töötukassa lehelt.

Teenuste hinnakiri alates 01.01.2019

Teenuste hinnakiri alates 05.06.2017

Teenuste hinnakiri alates 01.05.2017

Teenuste hinnakiri alates 01.01.2017