Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing registreeriti 9. septembril 2009. a

Eesti diabeedihaigete laste ja noorte ja nende perede õiguste ja vajaduste kaitseks loodud ELDÜ on veel väga noor, kuid ambitsioonikas. Näeme endal rolli tegeleda kõige sellega, mis puudutab diabeedihaigete paremaid ravivõimalusi ja võrdseid õigusi ühiskonnas.

Ühingu asutajateks ja juhatuse liikmeteks on:

Eesti Lastearstide Seltsi president, Tallinna Lastehaigla endokrinoloogiateenistuse juhataja dr Ülle Einbeg, kes on ühtlasi ühingu loomise idee autor ja kindlasti meie suurim nõuandja diabeedi alal.

Tallinna Lastehaigla diabeediõde Kairit Valla ja Tartu Lastekliiniku diabeediõde Irene Zaslavskaja, kes on lisaks arstidele paljude diabeetikutest laste ja nende vanemate igapäevased asendamatud abilised ja edaspidi läbi ühingu abiks kõigile Eesti väikestele diabeetikutele.

Laste ja noorte diabeediga lähedalt seotud lapsevanematest aitavad ühingul toimetada pedagoogid Heidi Rajamäe-Volmer ja Reet Luhaäär ning ettevõtja ja eralasteaia Memme Musi omanik Tiina Mägi. Heidi on meie esindaja Tartus ja mujal Lõuna-Eestis. Nüüd on lootust, et senised Heidi korraldatud lastelaagrid ja koolitused ning muud põnevad tegemised saavad üle-eestilise mõõtme.  Tiina ja Reet on aga need suure südamega naised, kes võtsid Tallinnas oma hoole alla lasteaiaealised diabeetikud, näidates eeskuju kõigile lasteaednikele, et diabeetikust lapsel on võimalik lasteaias terve pika päeva jooksul väga hästi hakkama saada, ilma, et lapsevanemal oleks vaja diabeetiku hooldamiseks töölt koju jääda. Meie soov on Memme Musi head praktikat jagada kõigi teiste lasteaedadega, kes täna pelgavad diabeetikute ees vastutust võtta – Memme Musi on valmis kohapeal koolitama igaühte, kellel selleks huvi!

Ühingu juhatajaks on pikaajalise juhtimiskogemusega lapsevanem Kristi Markson, kes väikese diabeetiku emana teab oma kogemustest, mida diabeedihaige lapsega pere oma igapäevase toimetuleku jaoks kõige enam vajab, st võimalust käia lasteaias nii, et vanem saab samal ajal rahulikult töötada, st piisaval hulgal glükomeetri testribasid, et haigus oleks kenasti kontrolli all ja see tähendab kaasaegset tehnikat, st möötvat insuliinipumpa, mis võimaldab kõigil diabeetikute lähedastel hoida normaalset elukvaliteeti ilma pideva mureta . Just neid vajadusi püüab ühing esmajoones ka lahendama hakata.

Oleme tänulikud kõigile, kes soovivad meie tegevust toetada. Usume, et kõik koos saame  abiks olla neile, kes seda kõige enam vajavad. Soovime väga, et nii väikesed kui juba veidi suuremad diabeetikud usuksid paremasse homsesse.