ELDÜ alustas nimevahetuse projektiga

ELDÜ viib 1.12.2019 – 31.12.2020 ellu projekti “Arusaadava kommunikatsiooni huvides nimevahetus: Diabeedikool”.

Projekti tulemusel luuakse kaubamärk Diabeedikool, mis on 1. tüüpi diabeeti põdevate laste ja täiskasvanute ning nende lähedaste jaoks hästi tuntud diabeedi-alaste tugiteenuste keskus.

Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital 24 786,45 euroga.

Projekti käigus uueneb meie koduleht ja püüame selle uuendusega jõuda võimalikult paljude 1. tüüpi diabeeti põdevate inimesteni. Lisaks sellele arendame sobivat vahendit meie klientide toimetuleku hindamiseks, et aru saada, kas ja kuidas meie spetsialistide pakutavad tugiteenused diabeeti põdevaid inimesi on aidanud.

Rohkem infot leiate projekti alamlehelt.