ELDÜ üldkoosolek 26.11.2018

17. novembril toimunud üldkoosolekul osales vähem kui 50% hääleõiguslikest liikmetest, seega ei saanud otsuseid vastu võtta. Korduskoosolek toimub 26. novembril algusega kell 12.00 (Liimi 1-312, Tallinn). Vastavalt põhikirjale on korduskoosolek otsustusvõimeline, kui seal osaleb vähemalt 2 hääleõiguslikku liiget. Päevakord on järgmine:

  1. 2017. majandusaasta aruande kinnitamine.
  2. Juhatuse liikmete valimine.